44 lata psychologicznych badań onkologicznych nad zdrowiem w Hematologii

  Aula Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 i TLK, ul. Radziwiłłowska 4
  23 maja 2018 roku
  Aula Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ul. Ingardena 4
  24 maja 2018 roku


  PROGRAM

  Środa 23 MAJA 2018

  9.00 – 9.45 - Kolegiata Św. Anny

  Uroczysta Msza Święta w intencji Profesora Juliana Aleksandrowicza
  Celebrowana przez JM Rektora UPJP II Ks. Prof. Wojciecha Zyzaka
  Homilię wygłosi JM Rektor WSD Ks. Prof. Janusz Mastalski
  z udziałem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 im. Profesora Juliana Aleksandrowicza w Krakowie

  10.00 – 11.00 - Aula Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 I p.


  Ceremonia otwarcia:

  Uroczyste powitanie – prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska
  Wystąpienie przedstawicieli władz miasta i województwa
  Wystąpienie Metropolity Krakowskiego Abp Marka Jędraszewskiego
  Wystąpienie władz uczelni - UP i UJ

  Muzyczne wprowadzenie:
  Marta Polańska – fortepian, Marek Polański – skrzypce


  11.00 – 14.30 Aula Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 I p.

  Sesja plenarna I

  Moderatorzy: prof. dr. hab. Jan Tylka, prof. dr hab. Jan Cz. Czabała

  Prof. dr hab. Aleksander B. Skotnicki: Przesłanie kliniczne i psychoterapeutyczne Profesora Juliana Aleksandrowicza dla współczesnej praktyki lekarskiej
  Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska: Subiektywne poczucie zdrowia jako wskaźnik jakości życia chorych po transplantacji szpiku i promocji zdrowia
  Ks. Prof. dr hab. Wojciech Zyzak: Holistyczny wymiar duchowości chrześcijańskiej
  Ks. Prof. dr hab. Janusz Mastalski: Duchowe i pedagogiczne aspekty relacji chorego z osobami wspierającymi
  Prof. dr hab. Józefa Gadek-Wesierski: Czy można świadomym stylem życia zredukować indywidualne ryzyko zachorowania na raka? Fakty i mity etiologii chorób nowotworowych
  Ks. prof. dr hab. Józef Makselon: Między lękiem a nadzieją
  Prof. dr hab. Marek Motyka: Doskonalenie umiejętności terapeutycznej komunikacji z pacjentem. Uniwersalny Model Komunikacji Terapeutycznej


  14.30 – 16.00 Przerwa obiadowa

  16.00 – 17.00 Spacer ulicami Krakowa „Szlakiem Juliana Aleksandrowicza”

  Przystanki:
  1. Ul. Św. Anny 12 - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  2. Zaułek Estreichera Muzeum UJ - Portret Juliana Aleksandrowicza
  3. Ul. Curie- Skłodowskiej 4 – Tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę kamienicy, w której mieszkał z okazji 100-lecia Urodzin Profesora
  4. Kopernika 17 – Klinika Hematologii im. Profesora Juliana Aleksandrowicza
  5. Radziwiłłowska 4 – Towarzystwo Lekarskie Krakowskie

  17.00 Towarzystwo Lekarskie Krakowskie – Sesja Naukowa
  Wspomnienie o Profesorze Julianie Aleksandrowiczu:
  Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska: Współpraca psychologów w leczeniu chorych w Krakowskiej Klinice Hematologii UJ CM

  PROGRAM

  Środa - 23 maja 2018 r. o godz. 17.00, Dom TLK ul. Radziwiłłowska 4

  Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
  Z
  Oddziałem Krakowskim
  Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
  oraz
  Katedrą Psychologii Zdrowia
  Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego
  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  i Towarzystwem Muzyczno-Artystycznym Sfogato
  zapraszają uprzejmie na zebranie z programem:

  Wspomnienie o Profesorze Julianie Aleksandrowiczu
  (1908 – 2018)

  Prof. dr hab. med. Igor Gościński – Prezes TLK – Uroczyste otwarcie

  Prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki – Wprowadzenie

  Prowadzenie Zebrania: Prof. dr hab. Igor Gościński

  Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska
  (Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
  Współpraca psychologów w leczeniu chorych
  w Krakowskiej Klinice Hematologii UJ CM

  dr Barbara Pietryga-Szkarłat – Wiedza o zdrowiu młodzieży studiującej a zachowania prozdrowotne
  dr Patrycja Curyło-Sikora – Zdrowie młodzieży uzdolnionej muzycznie – perspektywa psychologiczna
  mgr Anna Kaczmarska-Tabor – Zasoby podmiotowe a radzenie sobie ze stresem u osób wspierających chorych na białaczkę
  mgr Marta Polańska –Muzyka Fryderyka Chopina a zdrowie
  dr Marek Polański – Wpływ muzyki wirtuozowskiej na zdrowie człowieka na przykładzie kaprysu skrzypcowego w muzyce polskiej.

  Muzyczna coda: Marta Polańska – fortepian, Marek Polański – skrzypce

  Czwartek 24 maja 2018

  Aula Wydziału Pedagogicznego UP II p. ul. Ingardena 4

  9.00 – 9.10 – Powitanie Uczestników Kongresu - Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska

  Wystąpienie Władz UP: Prodziekan ds. Nauki Prof. dr hab. Katarzyna Plutecka
  Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu – Prof. dr hab. Andrzej Ryk

  9.10 - 9.30 – Film o Profesorze Julianie Aleksandrowiczu „Człowiek jest tyle wart…”


  Sesja plenarna II

  Przewodniczą: Prof. Andrzej Ryk, Prof. Kubacka-Jasiecka

  Prof. dr hab. Andrzej Ryk: Wybrane aspekty edukacji zdrowotnej w Polsce w ujęciu historycznym
  Prof. dr hab. Maria M. Straś-Romanowska: Czynniki potencjalnie wpływające na zdrowie człowieka postrzeganego całościowo w perspektywie personalistycznej
  Prof. dr hab. Grażyna Gunia: Wspólne problemy promocji zdrowia w naukach medycznych i pedagogicznych

  Przerwa: 11.00 – 11.30

  Sesja plenarna III
  Przewodniczą: Prof.dr hab. Alicja Nasiłowska-Barud,  Prof. dr hab. Antonina Gadek-Wesierski

  Prof. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka – Doświadczenie menopauzy w kontekście kryzysu połowy życia
  Prof. dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa – Sztuka a zdrowie/choroba

  12.30 – 14.00 - Dyskusja panelowa „Promowanie zdrowia w dialogu edukacyjnym – zagrożenia i wyzwania”

  Moderator: Prof. dr. hab. Jan Tylka

  Uczestnicy:
  Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
  Prof. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka
  Prof. dr hab. Grażyna Gunia
  Prof. dr hab. Maria M. Straś-Romanowska
  Prof. dr hab. Andrzej Ryk
  Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska

   


  14.00 – 15.30 Przerwa obiadowa

  15.30-17. 15 Sekcje referatowe

   

  15.30-17.15  Sesje referatowe:

  I Sesja: Prowadzenie: Prof. dr hab. Alicja  Nasiłowska-Barud, dr Patrycja Curyło-Sikora      sala: 208N

  1. mgr Iwona Pieniążek: Problemy psychologiczne chorych hematologicznie
  2. mgr Anna Brandt, prof. dr hab. Hanna Przybyła-Basista: Relacja partnerska jako czynnik ochronny dla samooceny kobiet z rakiem piersi
  3. dr Agnieszka Krawczyk: Korelaty przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej u pacjentów leczonych przyczynowo i objawowo
  4. mgr Ewa Turska, prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska – Barud, dr hab. n. med. Marek Husv: Poziom lęku a przekonania na temat kontroli bólu u pacjentów chorujących na szpiczaka mnogiego
  5. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud, dr n. med. Mariola Żuk: Tracę zdrowie, bo mam niewydolne serce
  6. dr Hanna Stępniewska-Gębik, dr Sławomir Trusz: Jak nastolatki spostrzegają rówieśników chorujących na nowotwory?

   

  II Sesja: Prowadzenie:  Dr J. Siwińska, Dr Aleksandra Sarna   sala: 310N

  1. dr Jolanta Siwińska, Paulina Tomsia: Rola wsparcia emocjonalnego i instrumentalnego w przebiegu leczenia pacjentów po operacji wszczepienia mechanicznego wspomagania krążenia (LVAD)
  2. mgr Judyta Jabłońska-Brzozowska: Przywrócić zdrowie- wpływ treningu opartego na uważności na poziom poczucia koherencji u pacjentów przebywających na rehabilitacji kardiologicznej w Nałęczowie
  3. mgr Paulina Tomsia, dr Jolanta Siwińska: Relacja kardiochirurg - pacjent. Problematyka uprzedmiotowienia pacjenta kardiochirurgicznego w ujęciu salutogenetycznym
  4. mgr Karolina Tolińska: Psychospołeczne konsekwencje choroby przewlekłej na przykładzie pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym
  5. dr Aleksandra Sarna: Życie seksualne otyłych

   

  III Sesja: Prowadzenie: Prof. Maria Kielar-Turska, dr Barbara Pietryga-Szkarłat          sala: 405N

  1. dr Olga Wyżga: Dlaczego promocja zdrowia jest potrzebna Polakom?- między teorią a codziennością
  2. dr n. med. Mariola Żuk, prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska – Barud: Osamotnienie, osobowość i niepełnosprawność. Analiza cech osobowości osób z niepełnosprawnością ruchową w kontekście poczucia samotności
  3. med. Małgorzata Barud, dr n. med. Mariola Żuk, dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski: Opanuję ból i przywrócę zdrowie
  4. mgr Katarzyna Motyka: Praca psychologa w oddziale dziecięcym
  5. dr Roman Solecki: Logoterapia Viktora Frankla

   

  17.30-18.00 Podsumowanie i zakończenie Kongresu

   

  21-25 maja 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie, ul. Strąkowa 3a, 30-410 Kraków

  Wystawa poświęcona Profesorowi Julianowi Aleksandrowiczowi pt.: "Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu"

  Kongres Naukowy WJASC 2018 - Honorowy Patronat:

  Marszałek Województwa Małopolskiego
  Jacek Krupa

  Prezydent Miasta Krakowa
  Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

  JE Metropolita Krakowski
  Ks. Prof. dr hab. Marek Jędraszewski

  JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
  Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

  JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

  JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół

  JM Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
  Ks. Prof. dr hab. Wojciech Zyzak

  JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

  JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

  JM Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie
  Ks. Prof. dr hab. Józef Bremer SJ

  JM Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie
  Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński

  JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Prof. dr hab. Stanisław Tabisz

  JM Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie

  Prof. dr hab. Dorota Segda

  JM Rektor Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego
  Prof. dr hab. Jerzy Malec

  JM Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  Prof. dr hab. inż. Jan Kaziora

  JM Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej
  Ks. Prof. dr hab. Janusz Mastalski

  Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
  Prof. dr hab. Ireneusz Świtała

  Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum
  Prof. dr hab. med. Maciej Małecki

  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ Collegium Medicum
  Prof. dr hab. med. Tomasz Brzostek

  Dziekan Wydziału Humanistycznego i Psychologii Krakowskiej Akademii Frycza Modrzewskiego

  Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

  Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  Prezes: Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

  Przewodnicząca Komisji Psychologicznej Oddziału Krakowskiego PAN
  Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

   

  ZGŁOŚ SIĘ JAKO UCZESTNIK BIERNY >>>

  (Certyfikaty biernego uczestnictwa będą do odbioru w biurze Kongresu)

   

  Katedra Psychologii Zdrowia                           

  Instytutu Nauk o Wychowaniu

  Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

  w Krakowie

   

  i

  Katedra i Klinika Hematologii

  1. Profesora Juliana Aleksandrowicza

  Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Collegium Medicum

   

  oraz

   

   Towarzystwo Lekarskie Krakowskie

   

  i

   

  Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato

   

   mają zaszczyt zaprosić

   

  do udziału w Kongresie Naukowym – „WJASC 2018”:

   

  MIĘDZY ZDROWIEM i CHOROBĄ -

  44 lata psychologicznych badań onkologicznych nad zdrowiem w Hematologii

   

  Aula  Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 i TLK, ul. Radziwiłłowska 4

  23 maja 2018 roku

  Aula Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ul. Ingardena 4

  24 maja 2018 roku

   

  Otwarcie Kongresu odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Novum, ul. Gołębia 24, I p.

              Kongres Naukowy poświęcony jest problematyce zdrowia i choroby w ujęciu holistyczno-funkcjonalnym, w szczególności zaś psychologicznym predykatorom powrotu do zdrowia chorych z nowotworami krwi oraz promowaniu zdrowia poprzez edukację.

                                                                

  Inspiracją do kontynuacji  Światowego Kongresu Naukowego Juliana Aleksandrowicza - „WJASC 2008”- jest 110 Rocznica Urodzin i 30 Rocznica śmierci, wybitnego lekarza-humanisty, twórcy hematologii i III rewolucji zdrowotnej, inicjatora badań nad zdrowiem, który po raz pierwszy 44 lata temu (1974r.) w Klinice Hematologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie UJ Collegium Medicum) zatrudnił psychologa do pracy z chorymi na białaczkę, realizując w ten sposób w praktyce klinicznej holistyczne podejście do człowieka chorego. Dla cierpiących na białaczkę chorych, Profesor Aleksandrowicz był dawcą nadziei, gdyż głęboko wierzył, że „nie ma nieuleczalnie chorych”, jedynie medycyna zakorzeniona w biomedycznym modelu zdrowia nie jest jeszcze gotowa, by leczyć chorych na białaczki i inne nowotwory. Profesor Julian Aleksandrowicz został w 2000 roku zwycięzcą plebiscytu Gazety Wyborczej „Krakowianin XX wieku” w kategorii nauka, obok Jana Pawła II i Stanisława Wyspiańskiego, zwycięzców w kategorii życie publiczne oraz kultura i Sztuka.

  Dokonany w ostatnich trzydziestu latach znaczny postęp w  dziedzinie nauk medycznych i pokrewnych sprawił, że, odkrywcze plany Profesora zyskały możliwość realizacji poprzez transplantację szpiku kostnego, dającą chorym na białaczkę „drugie narodziny” i szansę na odzyskanie zdrowia. Jednakże jak wynika z praktyki klinicznej i badań własnych, przygotowanie chorego do przeszczepu i jego powrót do zdrowia w ujęciu holistycznym wymaga systemowego oddziaływania całego zespołu leczącego, w tym wspierającego psychologa w podejmowaniu aktywności własnej chorego w celu odzyskania nie tylko zdrowia obiektywnego ale także subiektywnego poczucia zdrowia, które ma wyższą moc regulacyjną zachowania.

  Dzięki otrzymaniu zatrudnienia w klinice oraz ogromnemu zaangażowaniu Profesora w sprawy chorych, możliwe było podjęcie przeze mnie 44 lata temu psychologicznych badań wśród chorych na białaczkę. Przyczyniła się do tego także moja Mistrzyni, Pani Profesor Maria Susułowska - założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która nie tylko kształciła kolejne pokolenia psychologów klinicznych, ale podejmując współpracę z lekarzami stwarzała swoim absolwentom warunki do podejmowania pracy w klinikach o różnym profilu specjalizacji, mając na uwadze przede wszystkim dobro chorego. Punktem wyjściowym do zacieśnienia współpracy Pani Profesor ze środowiskiem lekarskim było zorganizowanie w 1974 roku wspólnie z Profesorem Julianem Aleksandrowiczem Sympozjum w Modlicy k/Krakowa poświęconego roli pracy psychologa z chorymi somatycznie.

  W 2018 roku przypada także 20. rocznica śmierci Pani Profesor.

              Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy dotyczącej różnych wymiarów zdrowia: somatycznego, psychicznego, społecznego i duchowego oraz dążenie poprzez  interdyscyplinarny dialog specjalistów różnych dziedzin do jej integracji. Szczególnie istotny a nieco zapomniany wydaje się duchowy wymiar zdrowia oparty na wartościach: dobra, piękna, sprawiedliwości, wolności osobistej i społecznej etc., których interioryzacja stanowi nie tylko podstawę dojrzałości osobowości człowieka, ale także jego zdrowia w rozumieniu holistyczno-funkcjonalnym.  W taki sposób zintegrowana wiedza o zdrowiu stanowić powinna podstawę nie tylko procesu przywracania chorym zdrowia dzięki nowoczesnym metodom transplantacji ale także jego promowania poprzez „nasycanie świadomości młodzieży i dorosłych wiedzą o tym, co sprzyja zdrowiu jednostek i społeczeństwa. Jest to oddziaływanie na świadomość indywidualną i społeczną za pomocą edukacji zdrowotnej, czyli aktywne włączenie się w realizację III rewolucji zdrowotnej zapoczątkowanej przez Juliana Aleksandrowicza w 1972 roku w Krakowie, od 2010 roku realizowane w sposób profesjonalny w Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku Pedagogika z utworzoną przeze mnie specjalnością: Promocja Zdrowia i Profilaktyka Uzależnień, kształcąca edukatorów zdrowia i ciesząca się dużym zainteresowaniem młodzieży akademickiej.

  Zdrowie ma charakter interdyscyplinarny, dlatego mamy nadzieję, że Kongres Naukowy  zainteresuje Władze Królewskiego Miasta Krakowa i Samorządu oraz ludzi nauki – przedstawicieli różnych dyscyplin – psychologów, lekarzy różnych specjalności, pedagogów, teologów  oraz nauczycieli i wychowawców, którzy w proces nauczania i wychowania powinni  włączyć edukację ku zdrowiu i jego promowaniu.

  Problematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących grup problemowych:

   

  • zdrowie i choroba w ujęciu interdyscyplinarnym,
  • wymiary zdrowia – somatyczny, psychiczny, społeczny, duchowy,
  • choroba jako źródło  stresu – zagrożenie czy wyzwanie,
  • zmaganie się ze stresem w zdrowiu/chorobie,
  • zasoby podmiotowe i społeczne,
  • psychologiczne predykatory zdrowia/choroby,
  • diagnoza psychologiczna i psychoterapia,
  • promocja zdrowia w medycynie i edukacji,
  • sztuka i muzyka w terapii i promocji zdrowia,
  • relaksacja w zdrowiu i chorobie.

   

  Zgłoszenia udziału w konferencji (temat wraz ze streszczeniem w j. polskim i angielskim – do 200 słów
  i zakwalifikowaniem do w/w grupy problemowej) należy przesłać do 28 lutego 2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Opłata konferencyjna wynosi 400 zł, dla Doktorantów 250 zł, obejmuje koszty organizacji i materiały konferencyjne. Wpłaty należy dokonać do 15 marca na konto Fundacji im. Aleksandrowicza, nr konta: 89 1240 4650 1111 0000 5145 3280, z dopiskiem: WJASC 2018 .

              Pozostałe informacje dotyczące programu i inne zostaną przekazane w Komunikacie nr 2, na początku marca osobom zainteresowanym.

   

              Zapraszając do Królewskiego Miasta Krakowa jesteśmy przekonani, iż Kongres Naukowy dotyczący różnych wymiarów zdrowia i jego promowania poprzez edukację zdrowotną stanie się niezwykle ważnym wydarzeniem w  życiu naukowym i społecznym podwawelskiego grodu.

   

   

   

     Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego Kongresu                                                                     WJASC 2018

          prof. UP, dr hab. Helena Wrona-Polańska

  © 2018 WJASC. All Rights Reserved. Designed By MARTATELIER