Program

  44 lata psychologicznych badań onkologicznych nad zdrowiem w Hematologii

  Aula Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 i TLK, ul. Radziwiłłowska 4
  23 maja 2018 roku
  Aula Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ul. Ingardena 4
  24 maja 2018 roku


  PROGRAM

  Środa 23 MAJA 2018

  9.00 – 9.45 - Kolegiata Św. Anny

  Uroczysta Msza Święta w intencji Profesora Juliana Aleksandrowicza
  Celebrowana przez JM Rektora UPJP II Ks. Prof. Wojciecha Zyzaka
  Homilię wygłosi JM Rektor WSD Ks. Prof. Janusz Mastalski
  z udziałem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 im. Profesora Juliana Aleksandrowicza w Krakowie

  10.00 – 11.00 - Aula Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 I p.


  Ceremonia otwarcia:

  Uroczyste powitanie – prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska
  Wystąpienie przedstawicieli władz miasta i województwa
  Wystąpienie Metropolity Krakowskiego Abp Marka Jędraszewskiego
  Wystąpienie władz uczelni - UP i UJ

  Muzyczne wprowadzenie:
  Marta Polańska – fortepian, Marek Polański – skrzypce


  11.00 – 14.30 Aula Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 I p.

  Sesja plenarna I

  Moderatorzy: prof. dr. hab. Jan Tylka, prof. dr hab. Jan Cz. Czabała

  Prof. dr hab. Aleksander B. Skotnicki: Przesłanie kliniczne i psychoterapeutyczne Profesora Juliana Aleksandrowicza dla współczesnej praktyki lekarskiej
  Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska: Subiektywne poczucie zdrowia jako wskaźnik jakości życia chorych po transplantacji szpiku i promocji zdrowia
  Ks. Prof. dr hab. Wojciech Zyzak: Holistyczny wymiar duchowości chrześcijańskiej
  Ks. Prof. dr hab. Janusz Mastalski: Duchowe i pedagogiczne aspekty relacji chorego z osobami wspierającymi
  Prof. dr hab. Józefa Gadek-Wesierski: Czy można świadomym stylem życia zredukować indywidualne ryzyko zachorowania na raka? Fakty i mity etiologii chorób nowotworowych
  Ks. prof. dr hab. Józef Makselon: Między lękiem a nadzieją
  Prof. dr hab. Marek Motyka: Doskonalenie umiejętności terapeutycznej komunikacji z pacjentem. Uniwersalny Model Komunikacji Terapeutycznej


  14.30 – 16.00 Przerwa obiadowa

  16.00 – 17.00 Spacer ulicami Krakowa „Szlakiem Juliana Aleksandrowicza”

  Przystanki:
  1. Ul. Św. Anny 12 - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  2. Zaułek Estreichera Muzeum UJ - Portret Juliana Aleksandrowicza
  3. Ul. Curie- Skłodowskiej 4 – Tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę kamienicy, w której mieszkał z okazji 100-lecia Urodzin Profesora
  4. Kopernika 17 – Klinika Hematologii im. Profesora Juliana Aleksandrowicza
  5. Radziwiłłowska 4 – Towarzystwo Lekarskie Krakowskie

  17.00 Towarzystwo Lekarskie Krakowskie – Sesja Naukowa
  Wspomnienie o Profesorze Julianie Aleksandrowiczu:
  Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska: Współpraca psychologów w leczeniu chorych w Krakowskiej Klinice Hematologii UJ CM

  PROGRAM

  Środa - 23 maja 2018 r. o godz. 17.00, Dom TLK ul. Radziwiłłowska 4

  Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
  Z
  Oddziałem Krakowskim
  Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
  oraz
  Katedrą Psychologii Zdrowia
  Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego
  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  i Towarzystwem Muzyczno-Artystycznym Sfogato
  zapraszają uprzejmie na zebranie z programem:

  Wspomnienie o Profesorze Julianie Aleksandrowiczu
  (1908 – 2018)

  Prof. dr hab. med. Igor Gościński – Prezes TLK – Uroczyste otwarcie

  Prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki – Wprowadzenie

  Prowadzenie Zebrania: Prof. dr hab. Igor Gościński

  Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska
  (Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
  Współpraca psychologów w leczeniu chorych
  w Krakowskiej Klinice Hematologii UJ CM

  dr Barbara Pietryga-Szkarłat – Wiedza o zdrowiu młodzieży studiującej a zachowania prozdrowotne
  dr Patrycja Curyło-Sikora – Zdrowie młodzieży uzdolnionej muzycznie – perspektywa psychologiczna
  mgr Anna Kaczmarska-Tabor – Zasoby podmiotowe a radzenie sobie ze stresem u osób wspierających chorych na białaczkę
  mgr Marta Polańska –Muzyka Fryderyka Chopina a zdrowie
  dr Marek Polański – Wpływ muzyki wirtuozowskiej na zdrowie człowieka na przykładzie kaprysu skrzypcowego w muzyce polskiej.

  Muzyczna coda: Marta Polańska – fortepian, Marek Polański – skrzypce

  Czwartek 24 maja 2018

  Aula Wydziału Pedagogicznego UP II p. ul. Ingardena 4

  9.00 – 9.10 – Powitanie Uczestników Kongresu - Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska

  Wystąpienie Władz UP: Prodziekan ds. Nauki Prof. dr hab. Katarzyna Plutecka
  Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu – Prof. dr hab. Andrzej Ryk

  9.10 - 9.30 – Film o Profesorze Julianie Aleksandrowiczu „Człowiek jest tyle wart…”


  Sesja plenarna II

  Przewodniczą: Prof. Andrzej Ryk, Prof. Kubacka-Jasiecka

  Prof. dr hab. Andrzej Ryk: Wybrane aspekty edukacji zdrowotnej w Polsce w ujęciu historycznym
  Prof. dr hab. Maria M. Straś-Romanowska: Czynniki potencjalnie wpływające na zdrowie człowieka postrzeganego całościowo w perspektywie personalistycznej
  Prof. dr hab. Grażyna Gunia: Wspólne problemy promocji zdrowia w naukach medycznych i pedagogicznych

  Przerwa: 11.00 – 11.30

  Sesja plenarna III
  Przewodniczą: Prof.dr hab. Alicja Nasiłowska-Barud,  Prof. dr hab. Antonina Gadek-Wesierski

  Prof. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka – Doświadczenie menopauzy w kontekście kryzysu połowy życia
  Prof. dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa – Sztuka a zdrowie/choroba

  12.30 – 14.00 - Dyskusja panelowa „Promowanie zdrowia w dialogu edukacyjnym – zagrożenia i wyzwania”

  Moderator: Prof. dr. hab. Jan Tylka

  Uczestnicy:
  Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
  Prof. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka
  Prof. dr hab. Grażyna Gunia
  Prof. dr hab. Maria M. Straś-Romanowska
  Prof. dr hab. Andrzej Ryk
  Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska

   


  14.00 – 15.30 Przerwa obiadowa

  15.30-17. 15 Sekcje referatowe

   

  15.30-17.15  Sesje referatowe:

  I Sesja: Prowadzenie: Prof. dr hab. Alicja  Nasiłowska-Barud, dr Patrycja Curyło-Sikora      sala: 208N

  1. mgr Iwona Pieniążek: Problemy psychologiczne chorych hematologicznie
  2. mgr Anna Brandt, prof. dr hab. Hanna Przybyła-Basista: Relacja partnerska jako czynnik ochronny dla samooceny kobiet z rakiem piersi
  3. dr Agnieszka Krawczyk: Korelaty przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej u pacjentów leczonych przyczynowo i objawowo
  4. mgr Ewa Turska, prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska – Barud, dr hab. n. med. Marek Husv: Poziom lęku a przekonania na temat kontroli bólu u pacjentów chorujących na szpiczaka mnogiego
  5. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud, dr n. med. Mariola Żuk: Tracę zdrowie, bo mam niewydolne serce
  6. dr Hanna Stępniewska-Gębik, dr Sławomir Trusz: Jak nastolatki spostrzegają rówieśników chorujących na nowotwory?

   

  II Sesja: Prowadzenie:  Dr J. Siwińska, Dr Aleksandra Sarna   sala: 310N

  1. dr Jolanta Siwińska, Paulina Tomsia: Rola wsparcia emocjonalnego i instrumentalnego w przebiegu leczenia pacjentów po operacji wszczepienia mechanicznego wspomagania krążenia (LVAD)
  2. mgr Judyta Jabłońska-Brzozowska: Przywrócić zdrowie- wpływ treningu opartego na uważności na poziom poczucia koherencji u pacjentów przebywających na rehabilitacji kardiologicznej w Nałęczowie
  3. mgr Paulina Tomsia, dr Jolanta Siwińska: Relacja kardiochirurg - pacjent. Problematyka uprzedmiotowienia pacjenta kardiochirurgicznego w ujęciu salutogenetycznym
  4. mgr Karolina Tolińska: Psychospołeczne konsekwencje choroby przewlekłej na przykładzie pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym
  5. dr Aleksandra Sarna: Życie seksualne otyłych

   

  III Sesja: Prowadzenie: Prof. Maria Kielar-Turska, dr Barbara Pietryga-Szkarłat          sala: 405N

  1. dr Olga Wyżga: Dlaczego promocja zdrowia jest potrzebna Polakom?- między teorią a codziennością
  2. dr n. med. Mariola Żuk, prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska – Barud: Osamotnienie, osobowość i niepełnosprawność. Analiza cech osobowości osób z niepełnosprawnością ruchową w kontekście poczucia samotności
  3. med. Małgorzata Barud, dr n. med. Mariola Żuk, dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski: Opanuję ból i przywrócę zdrowie
  4. mgr Katarzyna Motyka: Praca psychologa w oddziale dziecięcym
  5. dr Roman Solecki: Logoterapia Viktora Frankla

   

  17.30-18.00 Podsumowanie i zakończenie Kongresu

   

  21-25 maja 2018 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie, ul. Strąkowa 3a, 30-410 Kraków

  Wystawa poświęcona Profesorowi Julianowi Aleksandrowiczowi pt.: "Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu"

  © 2018 WJASC. All Rights Reserved. Designed By MARTATELIER