Komunikat 1

  ZGŁOŚ SIĘ JAKO UCZESTNIK BIERNY >>>

  (Certyfikaty biernego uczestnictwa będą do odbioru w biurze Kongresu)

   

  Katedra Psychologii Zdrowia                           

  Instytutu Nauk o Wychowaniu

  Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

  w Krakowie

   

  i

  Katedra i Klinika Hematologii

  1. Profesora Juliana Aleksandrowicza

  Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Collegium Medicum

   

  oraz

   

   Towarzystwo Lekarskie Krakowskie

   

  i

   

  Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato

   

   mają zaszczyt zaprosić

   

  do udziału w Kongresie Naukowym – „WJASC 2018”:

   

  MIĘDZY ZDROWIEM i CHOROBĄ -

  44 lata psychologicznych badań onkologicznych nad zdrowiem w Hematologii

   

  Aula  Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 i TLK, ul. Radziwiłłowska 4

  23 maja 2018 roku

  Aula Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ul. Ingardena 4

  24 maja 2018 roku

   

  Otwarcie Kongresu odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Novum, ul. Gołębia 24, I p.

              Kongres Naukowy poświęcony jest problematyce zdrowia i choroby w ujęciu holistyczno-funkcjonalnym, w szczególności zaś psychologicznym predykatorom powrotu do zdrowia chorych z nowotworami krwi oraz promowaniu zdrowia poprzez edukację.

                                                                

  Inspiracją do kontynuacji  Światowego Kongresu Naukowego Juliana Aleksandrowicza - „WJASC 2008”- jest 110 Rocznica Urodzin i 30 Rocznica śmierci, wybitnego lekarza-humanisty, twórcy hematologii i III rewolucji zdrowotnej, inicjatora badań nad zdrowiem, który po raz pierwszy 44 lata temu (1974r.) w Klinice Hematologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie UJ Collegium Medicum) zatrudnił psychologa do pracy z chorymi na białaczkę, realizując w ten sposób w praktyce klinicznej holistyczne podejście do człowieka chorego. Dla cierpiących na białaczkę chorych, Profesor Aleksandrowicz był dawcą nadziei, gdyż głęboko wierzył, że „nie ma nieuleczalnie chorych”, jedynie medycyna zakorzeniona w biomedycznym modelu zdrowia nie jest jeszcze gotowa, by leczyć chorych na białaczki i inne nowotwory. Profesor Julian Aleksandrowicz został w 2000 roku zwycięzcą plebiscytu Gazety Wyborczej „Krakowianin XX wieku” w kategorii nauka, obok Jana Pawła II i Stanisława Wyspiańskiego, zwycięzców w kategorii życie publiczne oraz kultura i Sztuka.

  Dokonany w ostatnich trzydziestu latach znaczny postęp w  dziedzinie nauk medycznych i pokrewnych sprawił, że, odkrywcze plany Profesora zyskały możliwość realizacji poprzez transplantację szpiku kostnego, dającą chorym na białaczkę „drugie narodziny” i szansę na odzyskanie zdrowia. Jednakże jak wynika z praktyki klinicznej i badań własnych, przygotowanie chorego do przeszczepu i jego powrót do zdrowia w ujęciu holistycznym wymaga systemowego oddziaływania całego zespołu leczącego, w tym wspierającego psychologa w podejmowaniu aktywności własnej chorego w celu odzyskania nie tylko zdrowia obiektywnego ale także subiektywnego poczucia zdrowia, które ma wyższą moc regulacyjną zachowania.

  Dzięki otrzymaniu zatrudnienia w klinice oraz ogromnemu zaangażowaniu Profesora w sprawy chorych, możliwe było podjęcie przeze mnie 44 lata temu psychologicznych badań wśród chorych na białaczkę. Przyczyniła się do tego także moja Mistrzyni, Pani Profesor Maria Susułowska - założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która nie tylko kształciła kolejne pokolenia psychologów klinicznych, ale podejmując współpracę z lekarzami stwarzała swoim absolwentom warunki do podejmowania pracy w klinikach o różnym profilu specjalizacji, mając na uwadze przede wszystkim dobro chorego. Punktem wyjściowym do zacieśnienia współpracy Pani Profesor ze środowiskiem lekarskim było zorganizowanie w 1974 roku wspólnie z Profesorem Julianem Aleksandrowiczem Sympozjum w Modlicy k/Krakowa poświęconego roli pracy psychologa z chorymi somatycznie.

  W 2018 roku przypada także 20. rocznica śmierci Pani Profesor.

              Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy dotyczącej różnych wymiarów zdrowia: somatycznego, psychicznego, społecznego i duchowego oraz dążenie poprzez  interdyscyplinarny dialog specjalistów różnych dziedzin do jej integracji. Szczególnie istotny a nieco zapomniany wydaje się duchowy wymiar zdrowia oparty na wartościach: dobra, piękna, sprawiedliwości, wolności osobistej i społecznej etc., których interioryzacja stanowi nie tylko podstawę dojrzałości osobowości człowieka, ale także jego zdrowia w rozumieniu holistyczno-funkcjonalnym.  W taki sposób zintegrowana wiedza o zdrowiu stanowić powinna podstawę nie tylko procesu przywracania chorym zdrowia dzięki nowoczesnym metodom transplantacji ale także jego promowania poprzez „nasycanie świadomości młodzieży i dorosłych wiedzą o tym, co sprzyja zdrowiu jednostek i społeczeństwa. Jest to oddziaływanie na świadomość indywidualną i społeczną za pomocą edukacji zdrowotnej, czyli aktywne włączenie się w realizację III rewolucji zdrowotnej zapoczątkowanej przez Juliana Aleksandrowicza w 1972 roku w Krakowie, od 2010 roku realizowane w sposób profesjonalny w Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku Pedagogika z utworzoną przeze mnie specjalnością: Promocja Zdrowia i Profilaktyka Uzależnień, kształcąca edukatorów zdrowia i ciesząca się dużym zainteresowaniem młodzieży akademickiej.

  Zdrowie ma charakter interdyscyplinarny, dlatego mamy nadzieję, że Kongres Naukowy  zainteresuje Władze Królewskiego Miasta Krakowa i Samorządu oraz ludzi nauki – przedstawicieli różnych dyscyplin – psychologów, lekarzy różnych specjalności, pedagogów, teologów  oraz nauczycieli i wychowawców, którzy w proces nauczania i wychowania powinni  włączyć edukację ku zdrowiu i jego promowaniu.

  Problematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących grup problemowych:

   

  • zdrowie i choroba w ujęciu interdyscyplinarnym,
  • wymiary zdrowia – somatyczny, psychiczny, społeczny, duchowy,
  • choroba jako źródło  stresu – zagrożenie czy wyzwanie,
  • zmaganie się ze stresem w zdrowiu/chorobie,
  • zasoby podmiotowe i społeczne,
  • psychologiczne predykatory zdrowia/choroby,
  • diagnoza psychologiczna i psychoterapia,
  • promocja zdrowia w medycynie i edukacji,
  • sztuka i muzyka w terapii i promocji zdrowia,
  • relaksacja w zdrowiu i chorobie.

   

  Zgłoszenia udziału w konferencji (temat wraz ze streszczeniem w j. polskim i angielskim – do 200 słów
  i zakwalifikowaniem do w/w grupy problemowej) należy przesłać do 28 lutego 2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Opłata konferencyjna wynosi 400 zł, dla Doktorantów 250 zł, obejmuje koszty organizacji i materiały konferencyjne. Wpłaty należy dokonać do 15 marca na konto Fundacji im. Aleksandrowicza, nr konta: 89 1240 4650 1111 0000 5145 3280, z dopiskiem: WJASC 2018 .

              Pozostałe informacje dotyczące programu i inne zostaną przekazane w Komunikacie nr 2, na początku marca osobom zainteresowanym.

   

              Zapraszając do Królewskiego Miasta Krakowa jesteśmy przekonani, iż Kongres Naukowy dotyczący różnych wymiarów zdrowia i jego promowania poprzez edukację zdrowotną stanie się niezwykle ważnym wydarzeniem w  życiu naukowym i społecznym podwawelskiego grodu.

   

   

   

     Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego Kongresu                                                                     WJASC 2018

          prof. UP, dr hab. Helena Wrona-Polańska

  © 2018 WJASC. All Rights Reserved. Designed By MARTATELIER