Jubileuszowe Sympozjum Naukowe WJASC 2024

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie oraz Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato mają zaszczyt zaprosić na Jubileuszowe Sympozjum Naukowe WJASC 2024 (22 maja 2024, godz. 16.00, Dom Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, ul. Radziwiłłowska 4, Kraków) będące kontynuacją naukowej dyskusji zapoczątkowanej na Światowym Kongresie Naukowym Juliana Aleksandrowicza - WJASC - w 2008 roku w Krakowie, a dotyczącej holistycznego podejścia do problematyki zdrowia w szczególności roli psychologa w leczeniu chorych na białaczkę. W tym roku obchodzimy Jubileusz 50-lecia pracy psychologa w Klinice Hematologii w Krakowie, w tym Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. WSG dr hab. Heleny Wrony-Polańskiej - Uczennicy Profesora Juliana Aleksandrowicza - pierwszego psychologa i psychoterapeuty zatrudnionego w Klinice Chorych Somatycznie przez Profesora Juliana Aleksandrowicza.

Honorowy Patronat nad Jubileuszowym Sympozjum Naukowym WJASC 2024 objęli:

Marszałek Województwa Małopolskiego - Witold Kozłowski

Prezydent Miasta Krakowa - dr Aleksander Miszalski

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - ks. prof. dr hab. Robert Tyrała

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds Collegium Medicum - prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Przewodnicząca Komisji Psychologii Polskiej Akademii Nauk - Oddział Kraków - prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

W programie Sympozjum znajdą się wykłady naukowe dotyczące holistycznego podejścia do problematyki zdrowia i jego promowania. Przedstawiciele różnych dyscyplin przedstawią zagadnienie w aspektach: medycznym, psychologicznym, społecznym i duchowym. Nie zabraknie muzyki, do której leczniczej roli tak wielką wagę przekładał Profesor Julian Aleksandrowicz. Jubileuszowe Sympozjum Naukowe poprowadzi prof. dr hab. med. Igor Gościński oraz prof. WSG dr hab. Helena Wrona-Polańska.

 

PROGRAM | 22 MAJA 2024 | TOWARZYSTWO LEKARSKIE KRAKOWSKIE

16.00 Prof. dr hab. med. Igor Gościński – Prezes TLK - Uroczyste otwarcie i przewodniczenie

Muzyczny akcent: Marek Polański – skrzypce, Marta Polańska – fortepian

16.15 Prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki – Wprowadzenie o Profesorze Julianie Aleksandrowiczu

Wykłady:

16.30 Prof. WSG, dr hab. Helena Wrona-Polańska – Subiektywne poczucie zdrowia jako wskaźnik jakości życia i promocji zdrowia chorych po transplantacji szpiku kostnego – z perspektywy 50 lat badań

16.45 Prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud – Mistrz i jego uczennica w holistycznym ujęciu zdrowia i stosowanych metodach leczenia chorych na różne typy białaczek

17.00 Prof. dr hab. Przemysław Bąbel – Tak leczy placebo. Od mechanizmów działania placebo do ich zastosowania w praktyce klinicznej

17.30 Prof. dr hab. med. Artur Jurczyszyn – Jak aktywnie żyć z nowotworem?

17.45 Bp. Prof. dr hab. Janusz Mastalski – Gerontologiczne aspekty inkluzji i ekskluzji społecznej. Próba typologii stereotypów w tym obszarze

18.00 Ks. Prof. dr hab. Józef Makselon – Cierpienie i nadzieja

18.15 Ks. Prof. dr hab. Wojciech Zyzak – Antropologia holistyczna Dorothy Day

 

Wydarzenia towarzyszące:

9.00 – Uniwersytecka Kolegiata Św. Anny w Krakowie

Uroczysta Msza Święta celebrowana przez JE Biskupa prof. dr hab. Janusza Mastalskiego z udziałem uczniów i nauczycieli ze sztandarem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. Profesora Juliana Aleksandrowicza w Krakowie                               

10.00 – Plener Królewskiego Miasta Krakowa

Spacer krakowskim szlakiem Profesora Juliana Aleksandrowicza z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. Profesora Juliana Aleksandrowicza w Krakowie 

Przewodnik: prof. WSG dr hab. Helena Wrona-Polańska

Zaułek Estreichera

Polska Akademia Umiejętności

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie

Dawna siedziba Kliniki Hematologii - ul. Kopernika 17

 **

dr Marek Polański

Wspomnienie o Profesorze Julianie Aleksandrowiczu 1

Wspomnienie o Profesorze Julianie Aleksandrowiczu 2

**

Patronat medialny: TVP 3 Kraków, Radio Kraków, Kraków.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Jubileuszowym Sympozjum Naukowym oraz w wydarzeniach towarzyszących.

Informacje: www.wjasc.com, www.sfogato.org, www.tlk.cm-uj.krakow.pl